Välkommen till nätverket Klimatkvinnor

Nätverket Klimatkvinnor är tvärvetenskapligt för att bredda intryck, kunskap och nätverk inom klimatarbete – alla behövs! Inom Klimatkvinnor kan vi visa upp det klimatarbete som görs i Sverige och stärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt kring effektiva åtgärder för ökad jämställdhet i våra organisationer.

Nätverket Klimatkvinnor startades för att driva arbetet framåt för ett #klimatpositivt Sverige år 2045, för en jämställd arbetsmarknad samt som en del i KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkors engagemang i Equal by 30. Syftet med Equal by 30 – initiativet är att samla regeringar, företag och andra organisationer kring målet ”Equal by 30” och kopplat till det synliggöra vad olika aktörer gör i praktiken för att nå uppsatta jämställdhetsmål inom Clean Energy. Svenska regeringen och kanadensiska regering är drivande i arbetet. Klimatkvinnor kommer självklart att stötta detta arbete.

Kort om Klimatkvinnor:

– Vi är en del av lösningen på den klimatutmaning vi står inför

– Vårt forum är LinkedIn och Klimatkvinnors hemsida

– Varje år utses årets Klimatkvinna och årets jämställda klimatföretag/organisation som aktivt arbetar med jämställdhet/klimatet av styrgruppen

– Vi anordnar en konferens/ett seminarium/ett evenemang per år

Är du Klimatkvinna? Bli Medlem!