Nominering för Årets Klimatkvinna 2021 är öppen

Dags att nominera Årets Klimatkvinna! Mycket arbete, forskning och utredningar sker inom klimatet - stora som små insatser i de flesta sektorer. Vi vill visa på goda exempel på klimat- och jämställdhetsarbete, utfört av kvinnor, som en del i att driva klimatarbetet framåt. Känner du till någon kvinna som gjort något konkret för klimatet och