Det fossilfria energibolaget Växjö Energi (VEAB) jobbar för kommunens mål att bli Europas grönaste stad 2030. Som ett led i det arbetet planerar VEAB att fånga in grön koldioxid vilket leder till att mer koldioxid tas upp än vad som genereras – dessa minusutsläpp möjliggör ett klimatpositivt Växjö! Inom VEABs ambitiösa hållbarhetsarbete är även jämställdhet viktigt. VEAB vill nå en jämn könsfördelning och för att locka fler tjejer till branschen genomförs årligen en sommarkurs för tjejer som ska börja årskurs nio, ”Energi för tjejer” med syfte att öka deras intresse för teknik, energi och miljö.

Växjö Energi är redan fossilfria, men har bestämt sig för att inte stanna där. De har kartlagt sin verksamhet och identifierat möjliga vägar till #klimatpositivt. För att uppnå negativa utsläpp planerar företaget att starta bygget av en anläggning för BECCS på Sandviksverket under första kvartalet år 2023. Denna anläggning beräknas kunna bidra med minusutsläpp på ca 175 000 ton Co2 årligen vilket motsvarar ett tågset med 25 vagnar flytande koldioxid om dagen under vintersäsongen.

Klimat och jämställdhet är viktiga delar för VEAB – och man tar i från tårna!

För att möjliggöra kolsänkor som skogen och BECCS så är det viktigt att främja det aktiva och hållbara skogsbruk som Sverige har.

– Vi vill satsa på negativa utsläpp med BECCS och för detta krävs bioenergi (restprodukter från skogen för att göra värme och lokal el). Vi har vår skog utanför dörren – den skog alla vi smålänningar älskar så högt, säger Erik Tellgren VD VEAB. Det man tar ut ur skogen ska minst återplanteras, vilket har lett till ständig tillväxt och till denna fantastiska kolsänka som skogen utgör idag!

I rekryteringen uttrycker Växjö Energi (VEAB) – från hjärtat – att de har ambitionen att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

– Vad gäller jämlikhets- och jämställdhetsarbetet så menar jag att vi har mer saker att få att ske och resultat att uppnå utifrån våra ambitioner – detta ska också hända, menar Erik Tellgren, VEABs VD.

VEAB arbetar långsiktigt för att skapa intresse och sänka trösklarna för alla in till energibranschen genom riktade inspirationsföreläsningar, utbildningar och studieinsatser i nästan alla årskurser samt praktikinsatser.

Sen skulle vi ju vilja satsa på kvinnlig gemenskap och nätverkande och där är vi just nu i planering av utbildning, avslutar Erik Tellgren.